About

Het project ‘Wiens Europa? Ons Europa!’ is opgezet door een team van onderzoekers van het Departement Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Psychologie van de Universiteit Utrecht.
Het project is in 2013 beloond met een startsubsidie van het Research Centre Institutions of the Open Society (IOS) van de Universiteit Utrecht. Hiermee zijn afgelopen jaar twee succesvolle pilotstudy’s gedraaid onder studenten bestuurskunde en psychologie van de Universiteit Utrecht en een groep kaderleden van de FNV. Deze pilotstudy’s wijzen uit dat ons onderzoek data genereert die concrete handvaten biedt voor een EU-beleid dat rekening houdt met de wensen en gevoelens van de bevolking. Ook beloven de uitkomsten een aantal hardnekkige mythes over de betekenis van de EU voor burgers te ontkrachten.
Door het onderzoek op nationale schaal uit te rollen zullen wetenschappers en deelnemers aan het publieke debat over Europa een beter en genuanceerde beeld krijgen over hoe Nederlanders daadwerkelijk tegen de Europese Unie aankijken. Ook willen we met dit onderzoek helpen burgers hun eigen stem in de publieke discussie teruggeven.

Meer informatie over het project is te vinden onder Project. Voor meer vragen, neem hier contact met ons op.

Project-leiding:
-Dr. F.A.W.J. van Esch, UD Europese integratie, USBO

Project-team:
-Dr. W.E. Bakker, UHD Beleidssociologie, USBO
-Dr. E. Papies, UD Sociale Psychologie, FSW
-Ir. J.F.A. Snellens, Software & IT ondersteuning
-S.C. Steenman MSc, UD kwantitatieve methoden, USBO